Pilates inštruktor s prejetjem ustreznega potrdila, prejme tudi popolno odgovornost za svoje vadeče. Inštruktor, ki dela s srcem, želi resnično pomagati in izboljšati težavno stanje svojih vadečih ali zgolj delovati preventivno. Prav zato bo izbral individualni pristop k posameznemu vadečemu oz. organiziral vadbo v manjših skupinah. Samo s  takšnim pristopom je kakovost vadbe zagotovljena. Inštruktor ima dovolj časa, da preveri pravilno izvedbo,  izbere vajo, ki bo bolj ustrezna, težavnost pa prilagodi posamezniku.

Vzroki za bolečine v hrbtenici, so po navadi slaba drža, sedenje in veliko preveč sedenja, neaktivnost,nestabilnost, negibljivost, skrajšave, šibke mišice …, prav tako pa utrujenost, stres, preobremenjenost, težko fizično delo, različne poškodbe …
Ne smemo pozabiti, da je hrbtenica naš steber, ki se z nepravilno lego enega delčka tega našega mozaika, ki ga kličemo telo, spremeni in ni več stoodstotno sposobna opravljati vseh nalog tako, kot mora oz. kot  si želimo.

Do večine poškodb prihaja tekom let ali desetletij. Toda nikar ne mislite, da ne smete več dvigovati težkih bremen ali se prepogibati. Ravno nasprotno! Vaša hrbtenica je ustvarjena za gibanje. Le najti je treba varno mejo in jo z gibanjem ohraniti vitalno in gibljivo čim dlje.
Vsak od nas ima svoj način življenja in gibanja, posledično svojo specifično držo in  gibalne vzorce.  Pomembno je, da posameznik zavestno opazi, ugotovi, da se vzrok  bolečine največkrat skriva prav tu. Četudi imamo vsak svoj vzorec gibanja, svoj način življenja, smo športniki, računalniški delavci ali rekreativci …, nam hrbtenica tu in tam povzroča težave.

Pilates inštruktor svoje vadeče v vadbenem terminu popelje skozi  tri pomembne komponente vadbe, s katerimi lahko ob pravilnem in rednem izvajanju v dokaj kratkem času dosežemo občutne rezultate. Te komponente so:

HRBTENICA1

STABILIZACIJA TRUPA (trebuh in hrbet)
Motite se, če menite,da boste stabilno telo dobili z vajami na fitnes napravah. Vaje za stabilnost trupa, ki se jih izvaja s pilates tehniko, omogočijo aktivacijo notranjih, globjih mišic, ki  imajo v smislu funkcije v glavnem vlogo stabilnosti in ne premika segmenta.  Zato se vaje za stabilizacijo trupa in hrbtenice ne izvajajo z veliko amplitudo, ampak se bolj nagibamo k statičnemu zadrževanju v položajih.  Omogočajo nam stabilnost, varnost notranjih organov, boljši metabolizem, varne odgovore na nenadne zunanje dražljaje. Ena pomembnejših nalog stabilnega trupa je razbremenitev hrbtenice celotne teže telesa in manjša obremenitev vretenc med posameznimi gibi in dvigovanju bremen. Stabilen trup določa tudi pravilno in varno smer gibanja in s tem preprečuje, da bi se hrbtenica znašla v položaju, ki bi lahko bil vzrok za poškodbe.

GIBLJIVOST HRBTENICE
Če mišice krepimo, moramo poskrbeti tudi za njihovo relaksacijo in raztegljivost.  Naš cilj so stabilne , pa vendar prožne mišice, ki omogočajo gibanje v vse smeri.  Vaje za gibljivost po navadi izvajamo v dinamični, tekoči in počasni izvedbi, tako da mišica počasi in nadzorovano prehaja iz enega položaja v drugega. S tem dosežemo počasen in enakomeren dotok hranil in kisika do vsakega delčka mišice posebej. Trudimo se tudi, da z vsako ponovitvijo poskušamo amplitudo giba še povečati in narediti še bolj popolno, kakovostno.

SPROSTITVENE/DIHALNE VAJE
Dihanje je življenjsko pomembna funkcija, zato je prav, da mu pripišemo prav tako pomembno vlogo, kot jo pripisujemo krepitvi in raztezanju telesa. Dihalne vaje so preprosto vaje, kjer dihamo.  Ja, sliši se zelo preprosto, prelahko, da bi za to potrebovali inštruktorja. Vendar: poskusite kdaj v prostem času globoko vdihniti in dih zadržati 7–8 sekund in zelo počasi, nadzorovano izdihniti. Ni tako lahko , kajne? Glavna naloga dihalnih vaj je, da izmenjamo kisik in ogljikov dioksid. Z vajami  ciljamo na elastičnost pljuč, na čim večjo možno kapaciteto, ki omogoča kakovostno izmenjavo in dovod plinov do najbolj oddaljenega  dela telesa.

(Se nadaljuje ... – prihodnjič: konkretni primeri razbremenilnih položajev ...)