V življenju imamo pravzaprav veliko sovražnikov. Nekatere vidimo in se jih zavedamo, spet drugi so prikriti in skriti. Eden največjih skritih sovražnikov je nedvomno bel rafiniran sladkor in vsa druga predelana živila, ki skrivajo t. i. prazne kalorije (kalorije, ki imajo visok glikemični indeks, pomeni hrano, ki ima visoko energijsko vrednost, a ne zagotavlja skoraj nobene hranilne vrednosti), in to predsvem zato, ker jih dnevno uživamo v nepredstavljivo velikih količlinah. Prazne...

Repertoar teles na mojem urniku je skozi leta dela v praksi zelo širok in raznobarven. Kot nekomu, ki se profesionalno ukvarja z gibanjem in skuša prav z gibanjem ljudem pomagati do njihovih boljših rezultatov, se dnevno srečujem z najrazličnejšimi profili ljudi. V veselje mi je s svojim znanjem in izkušnjami pomagati ter spremljati ljudi dolgoročno na njihovi poti do...

Zaradi svoje fiziognomije uporabljamo ljudje najrazličnejše pripomočke, ki skrbijo predvsem za to, da svojih ranljivih telesc ne poškodujemo oz. jim škodujemo.

Imenujejo se – oblačila.

Star rek pravi:...

Cilj dobrega trenerja/inštruktorja mora biti spremeniti mišljenje strank –

GIBANJE DOJEMATI KOT UNIKATNO PRILOŽNOST in ne kot neprijetnost ali prisilo.

VSAKO GIBANJE TELESA JE NAMREČ PRILOŽNOST ZA IZBOLJŠANJE ZDRAVJA in ne neprijetno zapravljanje časa!

Nikakor nisem navdušen nad hitrimi rešitvami, ki preskakujejo zakone narave. Nikakor ne podpiram nerealnih futurističnih sanj o izklesanih telesih z jumbo plakatov, s katerih se smehljajo retuširana »popolna« telesa.

A nekaj je res ...

Kako razložiti ustvarjalne sile oz. nastanek sveta, naravne pojave in dogodke, na katere človek ne more vplivati, kako pojasniti zlo in smrt ali odnos časa do večnosti, kako opisati začetek ali konec sveta ali dejanja junakov določene kulture? Kako si je človek iz davne preteklosti pomagal pri teh vprašanjih?

Miti. Človeška družba si je vse, česar ni zmogla razumeti, doumeti, pojasniti … razlagala z  miti. Miti...

Že kot majhnega so me vzgajali z idejo, da delo ni sramotno, da je treba delati in da je treba prevzemati odgovornost. Skozi vsa leta dela in razvoja svojega posla sem si na samem začetku zadal naloge, da bom delal
-        dosledno,
-        postopno,
-       ...

Osebni trener, osebni posvet, osebni trening, osebni program, osebni dnevnik prehranjevanja ... – OSEBNI PRISTOP.
Zakaj toliko poudarjamo osebni, individualiziran odnos?

V današnjem instant poblaznelem času smo v vse preveč organizacijah, institucijah in drugih poslovnih telesih zgolj številke, suhoparni znaki brez vsebine, le šifre na papirju.