11. IDEAS konvencija je sedaj že največja v Španiji in je dokazala, kako lahko z južnim temperamentom, dobro organizacijo, pozitivno energijo in odločnostjo narediš iz nemogočega mogoče! Glavni idejni vodja in organizator Fernando Miranda je prejšnji vikend (11. 11.–13. 11.) s svojim timom naredil iz Malage oz. natančneje Cartame (predmestje Malage) center španskega oz. evropskega fitnesa.

S slovensko ekipo smo z veliko častjo odprli s prvim, energetsko nabitim klasom to prestižno konvencijo. Lahko rečem, da je FUSION Hiit zažigal od samega začetka do konca.

15000824 1222749684450796 1604722328811105210 o

Hvala vsem udeležencem, ki so prišli tako zgodaj in se udeležili naše funkcionalne poslastice! Na konvenciji je nastopilo 45 prezenterjev iz 13 držav. Vsi povabljeni strokovnjaki smo bili NAVDUŠENI NAD ŠPANSKIM GOSTOLJUBJEM, ANGAŽIRANOSTJO IN ZAGNANOSTJO.
Stopnja kakovosti vadečih, interes in popularnost med vadečimi iz leta v leto opazno naraščajo, kar je dobro za fitnes industrijo v Španiji in Evropi.

Veselim se dejstva, da tudi Slovenija ponosno stopa vzporedno z njimi, saj lahko že zdaj zagotovim, da bo EUROFIT FEST 4. in 5. marca 2017 dogodek, ki bo gostil prezenterje in vadeče iz do sedaj rekordnega števila držav Evrope.

--------------------

IDEAS XI convention is now the largest convention in Spain and has demonstrated how the SPANISH TEMPERAMENT, GOOD ORGANIZATION, POSITIVE ENERGY AND DETERMINATION CAN DO FROM THE IMPOSSIBLE POSSIBLE! The main ideological leader and organizer Fernando Miranda with his team last weekend (12th&13th) made from MALAGA respectively Cartama (a suburb of Malaga) CENTER OF SPANISH AND EUROPEAN FITNESS.

15056478 1222749934450771 280360480751039081 n

The SLOVENIAN TEAM was honoured that we OPENED THIS PRESTIGIOUS CONVENTION WITH FIRST, ENERGETIC AND HIGH INTENSICVE CLASS. I can say that the FUSION HIIT rocked the building from the very beginning to the end!  

Thanks to all the participants, who came so early and attended our functional treat! At the convention participated 45 presenters from 13 countries. All invited experts – we were IMPRESSED BY THE SPANISH HOSPITALITY, ENGAGEMENT AND ENTHUSIASM.
The quality level of the exercisers, their interest and popularity amongst them is clearly growing every year, which is good for the fitness industry in Spain and Europe.

I look forward to the fact that Slovenia can also proudly treads parallel with them. I can already assure you that the EUROFIT FEST on 4th and 5th March 2017 will be hosting PRESENTERS AND THE EXERCISERS of so far a RECORD NUMBER OF EUROPEAN COUNTRIES.